Kim jest i jakie ma uprawnienia opiekun faktyczny pacjenta - info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Sukces konferencji na temat opieki koordynowanej w POZ!
Biuro Federacji PZ, 2024-04-11 15:04:25

III edycja „Wiosny e-zdrowia i koordynacji na Lubelszczyźnie” kolejny rok z rzędu owocna! Na zaproszenie Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców pojawiło się kilkuset uczestników oraz wielu wybitnych prelegentów, zapewniających wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Praktyczne warsztaty, interaktywne wykłady oraz gorące dyskusje na korytarzach – to pokazuje, że choć opieka koordynowana w POZ funkcjonuje od wielu miesięcy, temat jest wciąż żywy i budzi emocje.

Lubelskie placówki POZ od początku wdrożenia opieki koordynowanej wiodą prym w zakresie skali podpisanych umów i wciąż stanowią największy odsetek wszystkich podmiotów świadczących kompleksową opiekę nad pacjentem. Wyzwania jednak nie maleją, dlatego coroczna konferencja Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców ma służyć wymianie doświadczeń, dzieleniu się wytycznymi i najlepszymi praktykami na temat funkcjonowania opieki koordynowanej i rozwoju medycyny rodzinnej.

- Lekarze rodzinni nie mają wątpliwości co do znaczenia opieki koordynowanej dla poprawy jakości opieki nad chorymi oraz zwiększenia ich satysfakcji z leczenia. Dalszy rozwój opieki koordynowanej w POZ jest niezbędny do zapewnienia zrównoważonego rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wciąż jednak ponad połowa wszystkich placówek POZ nie przystąpiła do programu, dlatego tak ważne jest ciągłe zaspokajanie głodu wiedzy i wymiana bieżących doświadczeń. Cieszę się, że na Lubelszczyźnie kolejny raz się to udało – mówi Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Centrum dyskusji o opiece koordynowanej

W dniach 6-7 kwietnia br. Janów Podlaski zamienił się w platformę dyskusyjną o opiece koordynowanej. Trzecia edycja wydarzenia ponownie przyniosła sporą dawkę danych dotyczących realizacji opieki koordynowanej, nie tylko w województwie lubelskim.

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Marek Kos – Wiceminister Zdrowia, który przedstawił plany rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, poświęcając wiele uwagi opiece koordynowanej w POZ, profilaktyce i cyfryzacji w ochronie zdrowia.

- Czas na odwrócenie piramidy świadczeń. Stawiamy na POZ, w tym profilaktykę, która jest z nim nieodłącznie związana - powiedział Marek Kos, Wiceminister Zdrowia.

Część wydarzenia miała formę warsztatową, podczas której omówiono praktyczne sposoby wsparcia chorych. Eksperci podzielili się również najnowszymi wytycznymi w zakresie diagnostyki. W trakcie dyskusji pojawiały się pomysły na rozszerzenie możliwości konsultacji z innymi specjalistami przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej.

- Hematolodzy z zainteresowaniem patrzą na koordynację w POZ w innych dziedzinach i chętnie dołączyliby do zespołu konsultantów – powiedział prof. Krzysztof Giannopoulos.

W programie konferencji nie zabrakło aktualnych zagadnień dotyczących realizacji opieki koordynowanej w POZ, którymi podzielił się przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz tego sporą część programu poświecono wytycznym w zakresie opieki nad pacjentem kardiologicznym, diabetologicznym czy cierpiących na astmę oskrzelową.

- Konferencja była cennym forum wymiany wiedzy. Jestem przekonany, że efekty tego wydarzenia przełożą się na realne praktyki w placówkach POZ. Jesteśmy dumni, ponieważ kolejny raz udało nam się ściągnąć tak liczne grono uczestników i ekspertów. Przyszłość ochrony zdrowia to podstawowa opieka zdrowotna, która dzięki kompleksowym świadczeniom tylko będzie nabierać znaczenia. Cieszy fakt, że lekarze chcą się kształcić i stale podnosić swoją wiedzę – podsumowuje Tomasz Zieliński.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT